Det ureviderede indtjeningssystem på binære optioner er 100-500 dollars om dagen

EG’s driftsresultat næsten fordoblet på et år.

HANDEL MED BINÆRE OPTIONER

Fravalg af Revision - betyder det noget for SKAT.

Cloud-tjenester er smarte. Men nogle gange har du bare brug for terabyte af data lige ved hånden. Det leverer Synologys DS1618+ - og meget mere til. Læs testen her.

Senest påstås at fravalget af revision, har medført et stort skattetab, fordi selskaberne kan snyde, når de ikke revideres – og at dette forhold ikke har været belyst grundigt nok inden vedtagelsen af loven.

Sml. i de tidl. gældende love: - ASL § 1, stk. 1 og 2 - APL § 1, stk. 1 og 2 Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår flg.: Til § 1 I det foreslåede ...

Skatteministeriet havde subsidiært gjort gældende, at sagsøgerens moderselskab ikke var udbyttets retmæssige ejer ("beneficial owner"), men derimod blot et gennemstrømningsselskab, og at sagsøgeren også af den grund ikke var fritaget for indeholdelse af udbytteskat, men det synspunkt havde landsretten altså ikke anledning til at tage stilling til.

BEGYND AT TJENE NU

Aktionær Magasin - Bavarian Nordic

EFTERLAD ET SVAR