Det ureviderede indtjeningssystem på binære optioner er 100-500 dollars om dagen

Skat.dk: Begrænset skattepligt - udbytte - rette.

Det ureviderede indtjeningssystem på binære optioner er 100-500 dollars om dagen
HANDEL MED BINÆRE OPTIONER

JURAPLEXUS - Selskabsloven med henvisninger og kommentarer

Skatteministeriet havde subsidiært gjort gældende, at sagsøgerens moderselskab ikke var udbyttets retmæssige ejer ("beneficial owner"), men derimod blot et gennemstrømningsselskab, og at sagsøgeren også af den grund ikke var fritaget for indeholdelse af udbytteskat, men det synspunkt havde landsretten altså ikke anledning til at tage stilling til.

Sml. i de tidl. gældende love: - ASL § 1, stk. 1 og 2 - APL § 1, stk. 1 og 2 Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår flg.: Til § 1 I det foreslåede stk. 1 angives det , at lovens hovedanvendelsesområde er aktie- og anpartsselskaber.

BEGYND AT TJENE NU

Bing: Det ureviderede

EFTERLAD ET SVAR